Bestuur UDI

Voorzitter
Frank Timmermans: tel 0481-464287
f.timmermans@kpnplanet.nl

Secretaris
Astrid van Abel: tel 0481-465174
udisecretaris@gmail.com

Penningmeester
:
Frits Meurs: tel 0481-450255 of 06-24231271
wiesfritsmeurs@gmail.com

Leden:
Frits Meurs: tel 0481-450255 of 06-24231271 (Penningmeester)
Piet van Delen: tel 0481-461232 (Coördinator optredens)
Astrid van Abel: tel 0481-465174 (secretariaat)
Desiree van Abel: tel 0481-465406 (secretariaat)
Margot van Raaij: tel 0481-450749 (Leerlingorkest & opleidingen)
Astrid van den Brink: tel 0481-465414 (Leerlingorkest & opleidingen)

Contactpersonen
UDI Orkest
Astrid van Abel: tel 0481-465174
avabel@telfort.nl

Leerlingorkest

Margot van Raaij: tel 0481-450749
margootjevanraaij@live.nl