Johan Jacobsen

De muziekcarrière van Johan Jacobsen (15-5-1978) begon op zevenjarige leeftijd bij muziekvereniging ‘De Edesche Harmonie’. Bij deze vereniging begon hij met slagwerklessen bij o.a. Frans Mineur en Ria Kornet. Ook leerde hij klarinet spelen bij Geurt Thijssen en Willem Scherrenburg. Toen hij veertien was begon hij met trombone spelen. Na zijn VWO te hebben afgerond en ruim twee jaar tromboneles te hebben gehad van Jan-Willem Versteeg startte hij in 1997 op het Utrechts Conservatorium. Daar studeerde hij zowel tenor- als bastrombone bij Albert Zuiderduijn. In deze periode begon hij ook met het lesgeven aan koperleerlingen en volgde hij directielessen bij Danny Oosterman. Hij vervolgde zijn studie bastrombone op het Arnhems Conservatorium bij Dick Bolt. Ook volgde hij directielessen bij Alex Schillings.

Sinds september 2000 dirigeert Johan diverse orkesten. Naast het UDI orkest dirigeert hij verschillende andere orkesten en geeft hij op diverse locaties les aan koperleerlingen. 

In de periode 2000-2006 speelde Johan bastrombone en bastuba bij het Nationaal Jeugd Fanfare Orkest. Momenteel speelt Johan bastuba bij Fanfarecorps Psalm 150 te Dinxperlo.

Johan studeerde vanaf september 2010 HaFaBra directie op het Prins Claus conservatorium te Groningen. Hij had les van Tijmen Botma en Klaas van der Woude. Op 7 juni 2014  rondde hij zijn opleiding af d.m.v. een eindexamenconcert in Musis Sacrum m.m.v. Psalm 150 Dinxperlo.