Geschiedenis vanaf 1925

Bijna een jaar nadat de eerste initiatieven tot het oprichten van een harmonie beginnen, wordt dit op 26 juni 1925 een feit. Dan ontstaat een vereniging met de naam Uitspanning Door Inspanning. Haar eerste instrumenten worden gekocht na een grote actie waaraan de gehele burgerij meewerkte.

Net zoals de rest van Nederland moet ook UDI zich na de oorlog opnieuw opbouwen. Na de evacuatie blijken muziek en instrumenten verdwenen te zijn. Men gaat opnieuw op pad om geld in te zamelen en men krijgt veel financiële steun van de beschermvrouwe Mevrouw Ratering-Arntz-Fischer. Er volgt een rustige tijd waarin ook voor de vereniging de wederopbouw centraal staat. In 1955 worden de inspanningen beloond; aan twee concoursen neemt UDI deel en op beide behaalt ze de eerste prijs. De muzikanten krijgen voor het eerst allemaal een uniform en de firma Stoffels biedt UDI een prachtig vaandel aan. In 1960 wordt de heer J.H. Stoffels benoemd tot erelid voor zijn verdienste.

Drie trouwe oprichters, de heren G. van der Sant, A. van Meegen en W. Willems, verdienen een speciale vermelden. Deze krijgen, namens H.M. de Koningin door de heer van Elk in 1965 de zilveren eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, opgespeld voor trouwe verdienste aan de vereniging.

 In 1971 gaat de vereniging voor het eerst naar Zwitserland. Er worden muzikale bezoeken afgelegd aan verschillende muziekverenigingen die vanaf 1963 Bemmel hebben bezocht gedurende de Zwitserse Week. Wegens groot succes wordt dit in 1973 en 1975 nog een keer herhaald. Bijzonder is de goede samenwerking tussen UDI en ESKA.

Begin jaren 80 zakt de vereniging naar een dieptepunt. Uiteindelijk blijven er 16 spelende leden over.

In 1981 neemt een bezielende man uit Nijmegen de dirigeerstok ter hand. Onder leiding van de heer Antoon Berns bloeit de vereniging op wonderbaarlijke wijze op. Het enthousiasme binnen de vereniging en het niveau van spelen nemen alleen maar toe. Op het moment dat deze man in 1991 vertrekt is het aantal leden vervijfvoudigd en is er een vereniging ontstaan met visie en toekomst.

 Een nieuwe dirigent wordt gezocht om dit alles gestalte te geven. Gedurende een korte periode speelt het orkest onder leiding van de heer Arthur Kamp.

Aandachtspunten blijven nauwkeurigheid en samenspel. Vanaf 1994 heeft het orkest hier onder leiding van de heer Krijn van Delzen hard aan gewerkt. Hij toont zich een gedreven dirigent, die de emotie in de muziek wil overdragen aan zijn orkest.

Het orkest is onder zijn leiding in muzikaal opzicht sterk gegroeid. Het aantal muziekwerken dat wordt ingestudeerd is bijzonder groot. Het lezen en instuderen van nieuwe muziek is daardoor bij alle leden op een hoger plan gekomen. Veelal heeft dit tot zeer behoorlijke prestaties van de harmonie geleid: een 1e prijs voor een concours en heel aantal aantrekkelijke concerten.

De verdiensten van Krijn zijn door de lengte van zijn dirigeerperiode en zijn, met het orkest behaalde resultaten, aanleiding geweest om hem bij zijn afscheid in november 2006 te benoemen tot erelid van Harmonie UDI.

Sinds november 2006 staat de dan nog jeugdige Robert Koenders voor het orkest. Een groot paedagoog die vooral grote verdienste heeft gehad voor de ontwikkeling van de jeugdopleiding en integratie van jonge muzikanten in het Groot Orkest. Zijn beminnelijke omgang met mensen van velerlei pluimage droeg bij aan een fijne verenigingssfeer, waarin ook muzikaal weer verder gegroeid kon worden. Tweemaal ging UDI onder zijn leiding succesvol op concours. Bij zijn afscheid in januari 2016 werd Robert voor zijn grote verdiensten tot erelid benoemd.

Johan Jacobsen is vanaf januari 2016 tot 1 Januari 2023 dirigent.

Almer Zijlstra is vanaf 1 Januari 2023 de nieuwe dirigent.